Eurytmi

Ordet eurytmi betyder skøn bevægelse og er betegnelsen for den kunstart, der kaldes den nyeste kunstart. Den etableredes som en kunstart i 1912, hvor den blev grundlagt af Rudolf Steiner (1861-1925), videnskabsmand, filosof, kulturhistoriker og antroposof. Hele eurytmiens terminologi bygger på Steiners antroposofiske livssyn og overbevisning.

Formålet med eurytmi var oprindeligt, at den skulle forny dansen som kunstart og tilføre denne en åndelig dimension. Eurytmi er derfor en bevægelseskunst, men har ikke andet tilfælles med dans, end at begge kunstarter bruger den menneskelige krop i bevægelse. Hvor dansen som regel udelukkende bruger kroppens bevægelighed som et udtryk, bruger eurytmien hele den menneskelige krop som et” instrument” og vil med den lade det indre i musikken og det indre i det talte sprog komme til et kunstnerisk udtryk på det ydre plan. Steiner mente, at der i musikken og bag sproget ligger nogle helt eksakte åndelige lovmæssigheder og eurytmiens opgave er altså at synliggøre disse åndelige love på et kunstnerisk niveau.

eurytmi-2

Eurytmi kombineres ofte med skuespil og dans i en form for multiforestilling, og ved sådanne forestillinger er eurytmiens rolle som regel at udtrykke det sjælelige og åndelige. Foruden at være en kunstart og hvad dertil hører af optrædelsesformer såsom teater forestillinger, koncerter, drama- og recitationsopførelser, bruges eurytmi også i terapeutiske sammenhænge. Det være sig i forbindelse med behandling af fysisk som psykisk udviklingshæmmede børn og voksne, som led i raske børns motoriske, intellektuelle og sjælelige udvikling. Eurytmi er et obligatorisk fag på alle trin i Rudolf Steiner skoler.

I 1910-1916 beskæftigede Steiner sig meget med kunst og kunstens rolle i forhold til mennesket. Steiner ønskede, at hans erkendelsesteori skulle lade det enkelte menneske stå frit; og midlet til at føre dette ud i virkeligheden blev kunsten, for kunsten henvender sig umiddelbart til menneskets følelsesliv og lader samtidig mennesket stå fuldstændig frit i dets dømmeevne. Derfor blomstrede der i disse år et kunstnerisk liv op omkring Steiner. Mysteriedramaer opsattes, recitations- og deklamationskunsten blev taget i brug og Goetheanum byggedes under ledelse af Steiner. Goetheanum er en skole for åndsvidenskab i Dornach, Schweiz. Grundlagt i 1913, brændte i 1922, en ny opførtes i 1924. Der afholdes stadig bl.a. kongresser og opføres skuespil og eurytmi.

eurytmi-3

Formålet med Steiners kunstneriske virksomhed var en kulturfornyelse og også i arkitekturen stræbtes der efter et helt nyt formsprog. Steiners hensigt med både byggekunsten og eurytmien var at synliggøre en lovmæssig ordning, som levende former udvikler sig efter.

Meningen med eurytmien er at den skal bringe det levende kunstneriske ind i den menneskelige kultur.