Anbefalinger

Et kunstterapi forløb

Tib.: Hos Ziggie Jensen oplevede jeg efter mange år, endelig at have kontakt til mig selv. Jeg så mine opmærksomhedsforstyrrelser. Der er i arbejdet forberedt en rummelighed jeg kan komme hen imod. Det handler om mig, ikke om mor og far, men om hvor jeg er. Jeg vil begynde der hvor jeg er. Forløbet gav mig større selvindsigt og frihed i forhold til at være mig selv i mit liv.

Eurytmi i forbindelse med kunstterapi

Hanne: Tak for Åbenbaring, bevægelse og farveforståelse.

Eurytmi i forbindelse med kunstterapi

Birgitte: Det har været skønt at møde en person, der er så dygtig til sit fag. Fordelene ved eurytmi er: 1)At begynde dagen sammen og have noget at grine af. 2) Større indsigt i farvernes kvalitet. 3) Få en kropslig forståelse for 5- og 7 stjernen.

Eurytmi i forbindelse med kunstterapi

M.T.J.: For mig har kunstterapien og eurytmien suppleret hinanden på en fin og inspirerende måde. En social, opbyggelig og oplivende start på dagen. Eurytmien har, med de faste rammer og rytme, det glidende og dynamiske, skabt bevægelse i mere end en forstand. Men også ro, tro og hengivenhed i forhold til det kollektive. Det vi kan sammen, og det der er og virker med, uden om os. Undervisningen har virket udvidende og bekræftende i forhold til begreber som det konvekse og det konkave. Og det har været med til at give en fin fornemmelse for disse kræfters virke, både i os og udenfor os. Det har også været en stor hjælp til at give større indsigt i farvernes spændvidde og væsen. Det har i høj grad skabt både åbenhed, forståelse og god koncentration i forhold til de kunstterapeutiske øvelser der kom bagefter.

Ziggie er en klar og tydelig leder, og hun har med sin vågne, opmærksomme personlighed skabt et ideelt rum for eurytmien. Hun er meget kompetent, og har en stærk og god energi som hun bringer ind, ligesom hun har en fin fornemmelse for dem hun underviser.

Eurytmi i forbindelse med kunstterapi

S.R.B.: Eurytmiundervisningen gav mig mulighed for at øve mig i at mærke mig selv og andre i det fællesskab, som eurytmien kan skabe en ramme om. Jeg oplevede, vi åbnede op for hinanden, lod alt personligt fnidder ude, kommunikerede på et helt andet plan. Altså, vi brugte andre sanser end vi lige gør i de daglige menneskemøder. Det var dejligt og berigende at kunne stille sig ind i et rum, hvor der hersker en form for ligeværdighed fordi intet lykkes, hvis ikke vi samarbejder og mærker os ind på hinanden. Det har jeg især kunnet tage med mig, dels på mit arbejde, men i det hele taget i sociale sammenhænge. Jeg blev mere bevidst overfor det at blive i mig selv, lytte/modtage og så respondere derefter.

Ligesom malekunsten kan eurytmien opleves og mærkes uden ord og det rører jo ens sjæl fordi det netop bliver i noget oplevet.